logo

Sme váš spoľahlivý partner v oblasti účtovníctva a daní

accountant icon

Spoločnosť MIREKO s.r.o vznikla na základe dlhoročných skúseností v oblasti účtovníctva a miezd. Naše služby sú určené predovšetkým pre malé a stredné firmy, fyzické a právnické osoby, podnikajúce v rôznych odvetviach obchodu a služieb. Okrem komplexného riešenia účtovnej, daňovej a mzdovej problematiky ponúkame našim zákazníkov predovšetkým individuálny prístup k ich požiadavkám a potrebám.

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií. 

Aby sme zákazníkom ušetrili ich vzácny čas, ponúkame služby formou outsourcingu - zákazník nám dodá iba doklady a o ostatné sa staráme my.

Našim klientom pomáhame a radíme ako v rámci legislatívy dosahovať čo najlepšie výsledky, prípadne optimalizáciu HV.

Dbáme na všetky dôležité termíny, informujeme o zmenách, kompletizujeme všetky podklady tak, aby mal zákazník dokonalý prehľad o svojom majetku a aby sa v nich vedel rýchlo a jednoducho orientovať. 

S klientmi komunikujeme prevažne e-mailom a telefonicky, ak je potrebné - osobne. Výkazy a priznania odovzdávame osobne, posielame elektronicky, prípadne prostredníctvom Slovenskej pošty.

Po vzájomnej dohode zabezpečíme v presne stanovenom termíne prevzatie dokladov priamo vo Vašej spoločnosti.

Všetky doklady a agenda sa počas hospodárskeho roka nachádzajú v našej kancelárii a klienta priebežne informujeme o aktuálnom stave.

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce. 

Tešíme sa na spoluprácu.