logo

Naše služby - vedenie účtovníctva

ÚČTOVNÍCTVO A DANE? NEMUSÍTE SA S NIMI TRÁPIŤ. VYUŽITE NAŠE SLUŽBY 1269967255 84555420 1-Pictures-of--Freelance-Accountant

Služby poskytujeme podľa požiadaviek klienta a na základe predložených dokladov vo vlastných priestoroch v ekonomickom programe MONEY S3 od spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Bratislava.

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov 
 • vedenie pokladničnej knihy 
 • evidencia DPH, daňové priznanie 
 • vedenie evidencie majetku 
 • priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov 
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta 
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky 
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka 
 • vedenie pokladničnej knihy 
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov 
 • vedenie evidencie majetku 
 • evidencia DPH, daňové priznanie 
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta 
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky 
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO

Mzdy a personalistika

 • prihlášky a odhlášky pracovníkov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 
 • výpočet miezd 
 • elektronické výkazníctvo do Sociálnej poisťovne 
 • odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní 
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancom alebo potvrdenie o zrazených preddavkoch 
 • mzdové listy 
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia 
 • zápočty odpracovaných rokov, štatistické výkazy 
 • zastupovanie počas kontrol v Sociálnej poisťovni, daňovom úrade

Ostatné služby

Ide o poskytovanie nasledujúcich služieb:

 • účtovné poradenstvo
 • ekonomické poradenstvo
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva
 • pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
 • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia